Kl. 13.00-14.30

Inspirationsföreläsning: Informations- och samtyckeshantering samt uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik

25 januari kl. 13.00-14.30

Digitalt via Teams

Föreläsningen innehåller diskussioner kring etik för vårdande yrken. Vi lyfter även vikten av att ha en dialog kring etik och välfärdsteknik. Vi berör också etiska dilemman.

Målgrupp: Biståndshandläggare, vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.
Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.