Kl. 15.30-17.00

Inspirationsföreläsning: Digital transformation – Introduktion

5 december kl. 15.30-17.00
Digitalt via Teams

Målgrupp: Chefer, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Du får en genomgång digitaliseringens utveckling, påverkan och effekter på arbetslivet. Du får även exempel på verktyg för att organisera digital utveckling på din arbetsplats samt praktiskt stöd för digital utveckling för att förhindra utanförskap.

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.