13.30-16.30

Innovationsdrivet labb – ”Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare för unga blivande medarbetare?”

För att utmana er företagare som är knutna till Campus Ljungby bjuder vi in till ett tre-stegsprogram för att identifiera egenskaper hos arbetsgivare som de potentiella medarbetarna, dvs studenterna värdesätter.

I steg 1 välkomnar vi er till ett digitalt innovationsdrivet labb via Zoom den 19 november kl.13:30-16.30.

Vi går då igenom aktuella undersökningar från Ungdomsfokus, samt ger ett forskarperspektiv på de nya behov som arbetsgivare och ledare ställs inför efter Coronakrisen. Samtal och diskussioner i mindre grupper som vi sedan reflekterar och sammanfattar gemensamt.

Läs mer om de övriga stegen i dokumentet nedan.

För mer information och anmälan kontakta jan@campusljungby.se