you-x-ventures-MUZFKa_mttU-unsplash

10.00-11.00

Inköpsstrategi; Med kunden i fokus, för ökad lönsamhet

I detta seminarium kommer du få en inblick om metoden för kunddifferentierat inköp. En metod för att göra strategiska inköpsval med utgångspunkt i kundkrav och dess konkurrensfördelar. Metoden bidrar även till förbättring av den interna kommunikationen av kundkraven genom att erbjuda faktabaserad visuella verktyg.

Du hittar mer information här.