produktionslyftet

08.30-09.30

Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft – nytt läge för produktionen

Tisdag den 8 juni kl. 08.30-09.30 arrangerar Produktionslyftet ett frukostseminarium i serien Kraft att förändra – denna gång med titeln Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft – nytt läge för produktionen.

Seminariet handlar om produktionens roll i den pågående omställningen och hur vi behöver kombinera ny teknik och digitalisering med förändrade arbetssätt och metoder för att öka takten i omställningen. En industrianpassad miljöförbättringsmetod, Green Kaizen, presenteras som ett exempel på hur vi kan engagera alla medarbetare och spara både miljö och kostnader. Vidare diskuteras omställningen från linjärt till cirkulärt och hur vi behöver designa för cirkularitet när vi investerar nytt, men också förhålla oss till befintliga produktionsresurser.