Forskning

11.30-13.00

Hur kan din organisation lyckas med datadriven affärsutveckling?

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har bidragit till ökad produktivitet och effektivitet hos tjänsteföretag som öppnar nya marknader och främjar ny typ av tjänster. En viktig aspekt av IKT som dramatiskt har påverkat verksamheten är Business Analytics och relaterade tillvägagångssätt som Self-Service Analytics (SSA).

Det finns goda exempel på hur SSA har påverkat många aspekter av organisationerna, inklusive användarnas förmåga att svara på sina egna frågor, beslut och insikter bakom data, effektivitet som gör det möjligt för företag att få en konkurrensfördel, IT- och analytikerteam fokuserar på mer hög nivå prioriteringar.

Den främsta utmaningen i SSA är om organisationen kan dra nytta av en metod för dataanalys eller om det finns risker som kan förhindra dess framgång.

Under seminariet träffar du Arianit Kurti och Imad Bani Hani och du lär dig mer om SSA, hur din organisation kan engagera sig tillsammans med forskare och mycket mer.

Registrera dig här senast den 3 maj.

Seminarium kommer att hållas på engelska, via zoom. Länk till evenemanget skickas till registrerade deltagare

Finansiärer

Evenemanget anordnas av Linnéuniversitetet i samarbete med Digitri och projektet Innovationslänken (finansierat av Tillväxtverket och Region Kronoberg)