jay-wennington-N_Y88TWmGwA-unsplash

15.00-16.30

Generation Z

Vilka värderingar har Generation Z och hur kan vi ge dig som ledare förståelse hur du kan motivera dem som medarbetare Generation Z, en generation som är födda mellan 1995 och 2012 Vilka är de? Vad kännetecknar de? Den första generationen som är födda med mobiltelefonen i handen och som alltid haft tillgång till relativt snabbt internet. De ägnar stor del av sin tid åt sociala medier och datorspel och använder inte telefonen till att ringa med. Nästan all kommunikation sker i text och mailväxling anses ta för lång tid. Många har också starka humanitära, ideella och ekonomiska värderingar samt ser på auktoritet på nya sätt.

Utbildare:
Peter & Partner Utbildning AB

Datum & tid:
10 maj kl.15.00-ca 16.30 (digitalt)

Anmälan:
Via länk: https://forms.gle/J3sFWewrsH6X2DRc8 senast 5 maj
(OBS. varje enskild deltagare måste anmäla sig individuellt via länk.)

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn.