13.15-16.15

Generation Z – attrahera, rekrytera och behåll framtidens arbetskraft

Denna workshop leds av Linnéuniversitetet och som representanter för generation Z (personer som växt upp efter millennieskiftet) deltar studenter från masterprogrammet ”Innovation genom ekonomi, teknik och design”. Workshopen är uppdelad i två halvdagar och ger ert företag möjligheten att kombinera träning i öppen innovationsmetodik med att bygga nätverk och få insikter i hur företag kan jobba med framtida kompetensförsörjning.

Dag 1 får vi en kort introduktion till den öppna innovationsmetodiken följt av gruppvis arbete med tankeutveckling för att skapa en bild av vilka trender, möjligheter och hot som är relevanta för generation Z.

Dag 2 ligger fokus på de utmaningar som definierats som viktigast under dag 1 och att gemensamt fokusera på idéutveckling kring hur vi kan ta oss an utmaningarna/lösa problemen.

Båda dagarna avslutas med att en referensgrupp från generation Z ger feedback på våra idéer och slutsatser.

DATUM och TID
Dag 1 torsdag 18 november kl 13.15-16.15
Dag 2 fredag 19 november kl 08.15-12.15

PLATS
Videum Science Park
Framtidsvägen 14 i Växjö
eller
Campus Ljungby
Stationsgatan 2 i Ljungby

ANMÄLAN
senast 15 november på www.biljettkiosken.se/generationz

ARRANGÖR
Projekt Innovationslänken – för IT och industri i Kronoberg