15:00-16:00

Företagen, civilt försvar & försörjningsberedskap – i dag och i morgon

På förekommen anledning har vi bjudit in Länsstyrelsen till vår kommande Industrifika. När vi träffar företag snappar vi upp frågor om allt ifrån hur det offentliga kommer prioritera vid en allvarlig kris till vad som händer om det uppstår brist på material. Ert företag sitter säkert med egna funderingar.

Marcus Björklund från Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Skåne, kommer att presentera den bedömning av omvärldsläget vi gör som land och som län och slutsatserna som man som enskild verksamhetsutövare i offentlig och privat sektor behöver dra med anledning av den bedömningen.

Hur ser samhället ut idag? Vilken roll har industrin och övrigt näringsliv inom samhällsviktiga funktioner? Och hur står det i relation till det offentliga? Vi kikar också på vad staten vill hitta på framöver inom det civila försvaret och vad som påverkar hur det kommer bli i slutänden.

Plats: Digitalt

Varmt välkommen!