11.00-14.00

Eventuell uppstart av en Hydrauliknod

Datum: onsdagen den 10/5 kl. 11.00-14.00
Plats: Garvaren, Stationsgatan 2, plan 2, Ljungbergssalen

Näringslivsavdelningen i Ljungby Kommun tillsammans med IRC Ljungby, Campus Ljungby och Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungby bjuder in till en företagsträff.

Finns det ett intresse av att bilda en Hydrauliknod med utgångspunkt att samverka och skapa kunskapsutbyten mellan utbildning, forskning och er företagare som arbetar med hydraulik här i regionen?

Dagens program:

Anmälan: görs till naringsliv@ljungby.se, senast den 2/5.