14.00-1.00

”Din kunskap ger trygghet och säkerhet” (matsal)

Syftet är att korta ner den tid som restauranger själva behöver lägga på att lära upp de nya medarbetarna men även att snabbare få de nyanställda att känna sig självsäkra i sin roll så de känner glädje inför yrket (6 delar á 3-4 timmar med hemuppgifter, samt lärarledd digital undervisning)

När: 26 september kl.14.00-18.00

Var: digitalt

Kontakt:

Utbildningen ges via projektet Kompetenslyft inom Restaurangbranschen med fokus på kök och service. Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn och varar från januari 2022 till april 2023.