nature-reserve-6734180

9.00-14.00

Digitalt seminarium inom hållbarhet

Syftet är att inspirera, skapa insikt och tillgängliggöra forskningsresultat inom det breda området hållbar utveckling.

Agenda

09:00 – 10:00 Introduktion till hållbar utveckling

Grundläggande introduktion i ämnet, med fokus på nuläge och framtiden.

10:10 – 11:00 Cirkulär ekonomi och affärsmodeller

Vision och mål för hållbarhet samt strategier för cirkulär produktdesign och affärsmodeller. Aktuella exempel från verkligheten samt genomgång av verktyg ni kan använda.

11:10 – 12:00 Produkt och process ur ett livscykelperspektiv

Få kunskap om livcykelanalysens grunder, roll inom produktutveckling, användning för miljökommunikation och koppling till hållbarhetsarbete. Hur man praktiskt kan använda en genomförd livscykelanalys. Genomgång av EPD (Enviromental Product Decleration).

12:00 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:35 Miljövärdeflödesanalys

Här lär vi oss mer om hur man kan minska material och energislöserier, exkludera ej värdeadderade resurser/resursförbrukning samt systematiskt förbättringsarbete.

13:45 – 14:00 Gemensamt avslut

Målgrupp

Seminariet vänder sig både till medarbetare med ett intresse för hållbarhet och även mot ledningsfunktioner som berörs av hållbarhetsarbete.

Anmälan

Klicka här för anmälan.

Aktiviteten är kostnadsfri!

Vid frågor kontakta: