09.00-12.00

Digitaliseringsmognad

Under workshopen går vi igenom den tyska modellen ”Industrie 4.0 Maturity Index”, som kartlägger digitaliseringsmognad. Deltagarna gör en självvärdering för att få en inblick och första analys av den egna digitaliseringsmognaden. Detta kan ligga till grund för en digitaliseringsstrategi för att prioritera, starta och driva aktiviteter som ökar digitaliseringen.

När: Torsdag 5 maj kl. 9:00 – 12:00

Var: Digitalt (Zoom)

Kostnad: Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan

I denna workshop får du input och inspiration från Martin Friis och Magnus Mörstam från projektet Digitala stambanan och Produktion 2030 och du får också delta i diskussioner kring ämnet tillsammans med andra svenska tillverkningsföretag. Ett begränsat antal deltagare och specialister i ämnet ger goda förutsättningar för intressanta diskussioner och nya kontakter.

Välkommen!