09:00-13:00

Automationsdag

TEMA: AUTOMATISERING & DIGITALISERING

HÅLLPUNKTER 24 april

 • 09:00 Drop-in Fika
 • 09:30-11:15 Miniseminarier och erbjudande i projekt
  • Robotprocessimulering
  • Simulering av produktionsflödesoptimering
  • Datastrukturering och visualisering
  • Kostnads- och nyttoanalys för automations- och digitaliseringslösningar
 • 11:15-12:00 Avslutande samtal och reflektion
 • 12:00-13:00 Lunch

VAR: Epic – Innovation & Technology Center, Georg Lückligs väg 1, Växjö (universitetsområdet)
ANMÄLAN: Inkl ev allergier senast 19 april till magdalena.oskarsson@goepic.se

MER OM PROJEKTET
SMART DAT strävar efter att skapa ett nätverk av företag i Region Kronoberg och i Region Kalmar län som kan dra nytta av varandras kompetenser och innovationer inom smart automatisering. Projektet erbjuder en mix av teoretiska och praktiska aktiviteter som är skräddarsydda för att möta varje företags unika behov. Genom att samarbeta med projekteamet får ditt företag chansen att utforska nya tekniker, lösa verkliga utmaningar och utveckla nya affärsmodeller.

>> SMART-DAT ÄR ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN FÖLJANDE PARTER; Campus Ljungby, Epic – Innovation & Technology Center, IUC Kalmar & Linnéuniversitetet SOM FINANSIERAS AV REGION KALMAR LÄN, REGION KRONOBERG SAMT TILLVÄXTVERKET.