07:00

Att lyckas med kompetensförsörjningen i din organisation!

Att behålla kompetent personal och rekrytera nya medarbetare är en stor utmaning för många branscher idag. Månadens frukostmöte innehåller inspiration om hur fler kan lyckas i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare genom kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna.

Frida Nilsson från Polymercentrum berättar om hur de arbetar med strategisk kompetensförsörjning och bidra till att kompetensutveckla plastindustrins medarbetare. Hur kan vi ta med deras erfarenhet till våra företag och branscher?

Polymercentrum Sverige AB är ett neutralt och oberoende kompetenscentrum för alla som vill öka sin kunskap om polymera (plast-) material. De erbjuder Sveriges mest kompletta kursprogram inom plastområdet. Genom validering och certifiering av yrkesgrupper säkerställer de att plastindustin har rätt kompetens och kartlägger behovet av kompetensutveckling.

Under morgon får ni också lyssna till
Nyfiken på ett företag – Avanti Sports Club, Robert Logrell

Pitch av UF-företaget Piece by piece

Onsdagen den 20 mars kl 07.00-09.00 på Garvaren i Ljungby

Frukostmingel från kl 07.00 och fram till första programpunkt som startar ca kl 07.40

Anmäl dig här! senast den 18 mars kl 12.00

Bjud gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Samverkan mellan: