08:30-09:30

Åkers Sweden – resultat genom ansvar, samarbete och engagemang

Produktionslyftet bjuder in till ett spännande frukostseminarium!

Carolina Jarenius, verksamhetsutvecklare på Åkers Sweden, berättar om hur de har etablerat en tydlig resultatprocess för att skapa drivkraft och riktning. Roadmaps används för att nå visionen – med bred förankring och korskopplingar i hela organisationen.

Åkers Sweden genomförde Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2014-2015 och har sedan utvecklats vidare. De har ett tydligt fokus på ledarskap och medarbetarskap där ambitionen är att erbjuda alla möjlighet att utvecklas. De satsar också allt mer på utbildning och medverkan i nätverk för att klara klimatutmaningen ”Fossilfri vals 2026”.

Nyligen vann Åkers Sweden Strängnäs kommuns klimat- och hållbarhetspris med följande motivering:

”Företaget arbetar med såväl miljö, klimat och sociala hållbarhetsfrågor. De tar ansvar i samhället de verkar i, ligger i framkant i sin bransch och har en medveten intern kultur med människan i centrum. Med sitt långsiktiga och målinriktade arbete visar det att det går att ta ett traditionellt industriföretag in i framtiden, bland annat genom att minska sina koldioxidutsläpp med 96 procent.”

Seminariet modereras av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Johanna Strömgren. 

Observera att seminariet är webbsänds och länk skickas ut till anmälda deltagare.

Mer info, och anmälan hittar du här.

Vid frågor kontakta:

Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se

eller

Malin Erikson, malin@campusljungby.se