person holding tool during daytime

STORK

STORK- Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft

Efter en beviljad ansökan via ESF-Europeiska Socialfonden får nu Campus Ljungby möjligheten att erbjuda företag inom tillverkningsindustrin kompetensutveckling. Detta för att skapa robusta leverantörskedjor och resilienta affärsmodeller.

Ett coronavaccin för företag…

Projektet är ett samarbete mellan Campus Ljungby, IUC Kalmar och Träcentrum i Nässjö och ett 50-tal företag och sammantaget omkring tvåtusen deltagare i Småland kommer att få ta del av kompetensutveckling.

Projektets syfte är att på ett strategiskt plan utveckla ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustri. Ambitionen är kompetensutveckling och att göra tillverkningsindustrin
mindre sårbar och mer flexibel i en tid där leveranskedjor skakats om och
där resor och fysiska möten i allt högre grad ersätts med digitala metoder. 

För mer information klicka här.