Automationsanalys-för-flexibel-kortserieproduktion-Teknikworkshop-på-distans-produktion2030

Två utvecklande utbildningar i beställarkompetens samt omställning för medarbetare

Utbildning i beställarkompetens

För dig som kommer vara del i en framtida investering i automation, exempelvis VD eller annan beslutsfattare.

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Utbildning i omställning för medarbetare

För dig som arbetar i produktion och som behöver utveckla dina omställningskunskaper vid automation.

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra. Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

I dokumentet nedan hittar du mer information om utbildningarna.