Robotresa till Odense

Vilka delar i vår produktion går att automatisera? Hur tar vi första steget och vilka fördelar har egentligen samarbetande robotar? Nu har du och ditt företag möjlighet att fylla på med inspiration och kunskap som kan öka er produktivitet och göra er mer lönsamma och hållbara.

Följer du med får du med dig:

  • Inspiration & kunskap för att starta – eller ta nya steg framåt i – ditt företags automationsresa.
  • Ökad mognadsgrad att utveckla er produktion.
  • Uppslag till flertalet användningsområden där olika robotlösningar och applikationer skapat nytta och värde för andra företag.
  • Kontakter till DTI, robotleverantörer och automationsmiljöer.
  • Erfarenhetsutbyte med andra tillverkande företag i Skåne,
    Kronoberg, Blekinge och Halland.

Preliminära tider 28 februari:
*07:00 – Avfärd med gemensam buss från Malmö C till Odense.
10:00 – Rundvandring och presentation av DTI och deras robotcenter.
12:00 – Gemensam lunch
13:00 Besök hos robotleverantören Universal Robots
14:30 – Så kan en automationsresa se ut.
15:30 – Avfärd från Odense till Malmö med beräknad ankomst cirka kl 18:00. *Transport från Blekinge, Halland och Kronoberg till gemensamma
bussavfärden från Malmö kan ordnas vid behov.

Resan är kostnadsfri – men ni behöver skriva på intyg om försumbart stöd.

OBS! Fullbokad, men kan eventuellt komma fler tillfällen länge fram. Håll utkik på vår hemsida och i våra kanaler.

Resan arrangeras i samarbete mellan IUC Syd, Techtank, Campus Ljungby, TEK Kompetens och Danish Technological Institute. Med finansiering genom projektet DigitHub kan vi erbjuda resan kostnadsfritt för tillverkande företag. För att delta behöver ni skriva på ett intyg om försumbart stöd, vilket vi kan hjälpa er med.