Projekt Stork – ”Nu startar genomförandefasen”

Det har varit en spännande höst för Stork, som är ett projekt finansierat av ESF, Europeiska socialfonden.

– Ja, analys och planeringsfasen är nu godkänd och avslutad och nu känner vi oss väl förberedda inför nästa steg som är själva genomförandefasen berättar Henrik Petersson som är projektledare för Stork på Campus Ljungby.

Tillsammans med projektmedarbetare på Träcentrum i Nässjö och IUC Kalmar har vi i nuläget skrivit avsiktsförklaring med 35 företag i tillverkningsindustrin runt om i Småland. Parallellt med detta har även olika upphandlingar av konsulter påbörjats.

– Med vår samlade erfarenhet i projekt och styrgrupp och med hjälp av de deltagande företagen har vi nu samlat in värdefull kunskap för att skapa attraktiva utbildningar och erbjudanden för kompetensutveckling bland deltagande individer.

För att lyckas med detta kommer även ett antal djupanalyser genomföras med flera av de företag som avser att medverka i de kommande utbildningsinsatserna.

– Djupanalysen blir ännu ett viktigt verktyg för oss för att nå projektets syfte och mål  att kompetensutveckla ledare och medarbetare på ett strategiskt plan främst gällande robusta leverantörskedjor, inköp och affärsmodeller men även utveckling av ledare och chefer i en tid som för oss alla präglas av förändring konkluderar Maria Holmen, VD på Campus Ljungby och projektägare för Stork.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Storken. Läs mer på hemsidan eller kontakta projektledaren Henrik Petersson för mer information.

Projektets genomförandefas är totalt två år och kommer att pågå under hela 2021-2022.