produktionslyftet

Produktionslyftet – Kraft att förändra

Produktionslyftet har väglett framgångsrika förändringsprocesser i 280 företag under 13 års tid. Vid tre tillfällen framöver kommer Produktionslyftet hålla olika seminarier med olika teman, ”Färdplan för svensk industri – ta vara på möjligheterna!”, ”Hållbara produktion med kraft från Lean och digitalisering” och ”Att leda för digital utveckling”. Med denna seminarieserie vill Produktionslyftet inspirera till fortsatt förbättring och förnyelse i svensk industri.

Praktisk information
När: 08:30-09:30 · Datum: 26 mars, 16 april & 7 maj
Var: Zoom-möte · Länk skickas några dagar innan mötet
Kontaktperson: dan.carlsson@ri.se
Anmälan: Via Produktionslyftets hemsida · Begränsat antal platser!

Mer information om varje enskilt seminarium finns i vår kalender.