Production Planner, Change & Sustainability – öppen för sen anmälan

Peter Caesar berättar om utbildningen och dess uppbyggnad samt om framtida yrkesmöjligheter.

Production Planner, Change & Sustainability är en utbildning för framtiden.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta: