Nytt miljonprojekt: ”Som ett coronavaccin för företagen”

Maria Holmén, vd på CIL och Josefine Jernberg, utbildningssamordnare på CIL samt projektadministratör för STORK.

Under senvåren, då läget var som tuffast för många svenska företag, kom en utlysning från ESF, EU:s socialfond, om att det gick att söka pengar till projekt med syftet att stärka kompetensförsörjningen.

– Utlysningen fanns bara kvar i fjorton dagar. Vi tog ett snabbt beslut och skrev en ansökan, berättar Maria Holmén, som är vd för CIL (Centrum för informationslogistik) i Ljungby och som möter upp Smålänningen tillsammans med kollegan och utbildningssamordnaren Josefine Jernberg.

Bakom ansökan fanns utöver CIL även IUC (Industriella UtvecklingsCentra) i Kalmar och Träcentrum i Nässjö, och de kallade sin projektidé för STORK, som står för ”strategisk omställning och riskeliminering genom kompetenslyft”.

Två aktörer i området Småland och öarna fick bifall av ESF – varav ett var nämnda STORK.

– Det var oväntat, samtidigt som vi hade en bra känsla, säger Maria och Josefine.

Det andra projektet som beviljades medel heter Framtidssäkrad industri, och bakom det finns såväl Region Jönköping som Region Kronoberg.

– De fokuserar på kollektivet, vi på tjänstemän och ledarfunktioner, och vi kommer att titta på samverkansformer mellan projekten, berättar Maria.

För projektet STORK, som kommer att pågå från den 1 september i år till 31 december 2022, är det 7,4 miljoner som har beviljats från ESF.

Kärnan för projektet kommer att vara coachning och utbildning för 50 företag i Småland och fokus ligger på att få till en flexibilitet i leveranskedjan.

– Vi riktar oss till alla typer av företag inom tillverkningsindustrin och det är kostnadsfritt att vara med, berättar Josefine, som vet att det finns många som är i behov av insatserna, men kanske inte har ekonomin att skicka personal på dyra kurser.

Ett femtontal företag i Kronoberg och Kalmar aviserade redan i samband med att ansökan gjordes att de ville vara med på tåget, och nu ska platserna alltså fyllas på med fler.

– De som är intresserade får gärna höra av sig, säger Maria.

Genom utbildningen ska deltagarna få verktyg att minska sårbarheten vid kriser, genom att – bland annat – utveckla sina leverantörsnätverk och finna nya affärsmodeller där fysiska mötet ersätts med digitala metoder.

Utbildningen passar till exempelvis ledningsgrupper eller personal inom inköp och försäljning.

– Vi har sagt att utbildningen är som ett ”coronavaccin” för företagen, säger de.

Utöver utbildningen kommer det att bli workshops, och där kan betydligt fler än de 50 företagen som går utbildningen delta.

– Målet är att nå 2 000 deltagare under projektets gång, berättar Maria.

Redan om en knapp månad är det alltså projektstart, men den första tiden kommer att användas till analys och planeringsarbete innan kompetensutvecklingen drar igång.

Vem som blir projektledare är ännu inte helt klart, och inte heller exakt vad de olika utbildningsinsatserna kommer att äga rum. Troligen blir vissa av dem på CIL, någon på Träcentrum, någon på IUC Kalmar och ytterligare några på företagen samt via webben.

Projektet kommer även att få en egen webbsida, som finns till för alla, oavsett om man deltar i utbildningar och workshops eller inte.

– Tack vare det här projektet har vi kunnat växa och utöka roller och tjänster här på CIL för att skapa ytterligare värde för företagen, berättar Josefine och Maria.