Läs en kurs i höst!

Kurserna är framtagna i samverkan med lokala och regionala näringslivet som har sett ett behov av förbättrad kompetens inom dessa områden. Sökande till kurserna antas enligt samma regelverk som de som går hela utbildningen. En yrkeshögskolepoäng (yhp) motsvarar en dags studier.

Det innebär att man under 4-6 veckor kan kompetensutvecklas och lära sig mer om något man tycker är intressant! Kurserna är kostnadsfria. Det är även en perfekt möjlighet för företag att låta sina anställda läsa en kurs och kunna ta med nya relevant kunskap tillbaka till organisationen.

Här är de kurser i utbildningen Production Planner, Change & Sustainability som finns möjlighet att läsa i höst:

Helfart innebär 2-2,5 dagars campusförlagda lärarledda studier per vecka, plus självstudier.

Halvfart innebär 1-1,5 dagars campusförlagda lärarledda studier per vecka, plus självstudier.

Läs mer om utbildningarna och när de startar här.

För mer information och ansökan, kontakta: