Lägesuppdatering från STORK

Det känns att våren är nära och det innebär bråda tider för STORK. Utöver att vi varje vecka välkomnar nya företag till projektet så pågår arbetet med upphandling av utbildningsinsatser. Vi har analyserat allt material från deltagande företag. Resultatet av detta innebär att projektet kommer att fokusera på fem fokusområden (inköp, digitalisering, försäljning, lager & logistik och ledningsfrågor) samt två kompletterande fokusområden (HR/arbetsmiljö och marknad/kommunikation).

Projektledaren har ordet
Vi närmar oss en milstolpe för projektet, nämligen 50 deltagande företag. Att så många redan nu valt att medverka tycker vi är väldigt roligt och inspirerande. Under mars har vi också haft några inledande webinarer kring affärsmodeller och cirkulär ekonomi. Riktigt roligt att vi nu är igång även här. Förutom att sätta utbildningskatalogen i detalj fokuserar vi nu på att utse de första företagen för projektets A-nivå. Detta ska vara klart i början av april. Dessa företag och individer kommer i nästa steg genomföra djup och behovsanalyser vilket i sin tur kommer att resultera i en unik anpassad utbildningsplan för de aktuella individerna. Arbetet görs av en extern oberoende part och tillsammans med företagsledningen på de utsedda företagen. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla för de många, och ibland långa, intervjuer som vi genomfört tillsammans för att kunna skapa bästa möjliga erbjudande till alla deltagare.

/ Henrik, projektledare STORK

Ta del av STORKS nyhetsbrev för mars månad: