Kraft att förändra

Inspirerande frukostmöten på distans med Produktionslyftet – 9/10, 6/11 & 11/12

Alla företag behöver utveckla sin verksamhet och förnya sig i allt snabbare takt. Utvecklingen innebär inte bara nya krav, problem och ökad press, utan även nya möjligheter att bygga en verksamhet man vill ha.

Produktionslyftet har väglett framgångsrika förändringsprocesser i 270 företag under 13 års tid och delar nu med sig av erfarenheter inom företagskultur, medarbetar­engagemang och ledarskap.

Under tre fredagar har du möjlighet att inspireras av dessa seminarium. Välkommen på ett eller flera tillfällen!

Läs om varje frukostmöte i dokumentet nedan.