Klart med finansiering för nytt projekt

Pågår 2021-01-04 – 2023-02-28

Projektets mål är att öka kompetensen, förmågan att hantera större förändringar i efterfrågan på tjänster och produkter, hantera krav på ökad hållbarhet och implementera ett ekologiskt perspektiv i hela värdekedjan hos ett 50-tal småländska tillverkningsföretag. Projektet finansieras av ESF, Socialfonden och medfinansieras av den privata sektorn.

Syftet är:

  • att skapa insikt och förmåga/kunskap till snabbare gröna omställningar hos tillverkande företag och en förmåga att använda hållbarhetsperspektivet som ett strategiskt verktyg
  • att utveckla den strategiska kompetensen inom hållbarhetsfrågorna med fokus på det ekologiska perspektivet i hela värdekedjan från konstruktionsfasen (designa för ett cirkulärt materialflöde), materialval, processteknik, spårbarhet och sortering och återvinning/recirkulering
  • att öka kunskapen kring hur man kan stöpa om dagens affärsmodeller och strategier till att passa för nya cirkulära material- och produktsystem inklusive en ökad delningsekonomi
  • att öka kompetensen och tillgängliggöra de forskningsresultat som finns kring cirkulerade material, klimatsmart tillverkningsteknik, EU-lagstiftning (Green deal, Bref/BAT) med mera
  • att ökad kompetensen kring hur man klimatdeklarerar sina produkter, Environmental Product Declaration (EPD) där ett ett lågt carbon footprint blir en avgörande urvalsparameter för miljömedvetna kunder