webbnyhet Vitbok 1

IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet  

Omställningslyftet var ett pilotprojekt med en effektiv arbetstid på nio månader och syftade till att accelerera den gröna omställningen inom svensk industri. Vår målgrupp i projektet var tillverkande små och medelstora företag.

Genom projektet kunde vi erbjuda en stor och varierad verktygslåda till företagen, från inspirerande och kunskapshöjande aktiviteter till coachning och genomförandeplaner.

IUC-nätverket levererade över förväntningarna i 7 av 9 resultatindikatorer för projektet.

I vår vitbok från Omställningslyftet kan du läsa om företagens egna röster från vårt arbete tillsammans med dem. Men också få en mer detaljerad bild om våra metoder och arbetssätt som gör att vi både kan utmana företagen och stötta dem i deras förändringar och förnyelser.

I vitboken finns det också intervjuer med externa röster och aktörer som har varit helt avgörande för vår förmåga att leverera i projektet. Exempelvis Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket, Malin Johansson, nationell projektledare för Omställningslyftet, Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet och Lars Henrik Jörnving, Vice president på Scania.

Missa inte sida 24-25 där du kan läsa om hur Malin Erikson, Campus Ljungby hjälpte Kallskänksgourmé, Växjö att optimera sina arbetsflöden till deras nya förutsättningar med hjälp av coachning, behovs- och tillväxtanalys och kartläggning av arbetsflödena.

Omställningslyftet finaniserades med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.