you-x-ventures-6awfTPLGaCE-unsplash

Hur blir vårt företag en attraktiv arbetsgivare för unga blivande medarbetare?

Vi utbildar kvalificerade potentiella medarbetare på Linnéuniversitetet– men hur gör vi för att få dem att stanna kvar i regionerna? Många företag i Småland är i behov av kvalificerad arbetskraft, men hur ska man som arbetsgivare agera för att attrahera nya unga medarbetare?


Tillsammans med studenter vid Campus i Ljungby och Linnéuniversitetet/Juniorledarskapsakademin samt företagsledare/chefer/HR från SME företag i västra Kronoberg ska vi utforska vad som kan locka unga att stanna kvar i regionen och vad de söker hos en attraktiv arbetsgivare samt deras synsätt på ett gott ledarskap. Fokusgruppen är unga vuxna i åldern 16-29 år, dvs kommande generations arbetskraft.

För att utmana er företagare som är knutna till Campus Ljungby bjuder vi in till ett tre-stegsprogram för att identifiera egenskaper hos arbetsgivare som de potentiella medarbetarna, dvs studenterna värdesätter. I steg 1 välkomnar vi er till ett innovationsdrivet labb på Campus Ljungby den 19 november kl.13:30. Vi går då igenom aktuella undersökningar från Ungdomsfokus, samt ger ett forskarperspektiv på de nya behov som arbetsgivare och ledare ställs inför efter coronakrisen. Samtal och diskussioner i mindre grupper som vi sedan reflekterar och sammanfattar gemensamt.
Steg 2 innebär att ni arbetar vidare på hemmaplan för att identifiera förbättringsområden, vad som kan utvecklas och om något behöver ändras på. Värderingar och hållbarhet är viktiga faktorer att se över för att komma fram till vad som betraktas som en attraktiv arbetsgivare och ett gott ledarskap. Utifrån samtal skapas en presentation med support och coaching från medarbetare vid Campus Ljungby, studenter och kontaktperson Anna Wahlstam från Juniorledarskapsakademin. Steg 3 samlas vi på Campus Ljungby i januari 2021 för att ni företagare ska få ”pitcha” er inför en studentjury.

För mer information, kontakta jan@campusljungby.se

Varmt välkomna!

Centrum för ledarskap i Småland och Ledarkunskap.se är en del av ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradstiftelsen, Region Kalmar Län, Region Kronoberg, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.