Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

Projektet omfattar två delar: en del handlar om välfärdsteknik och smarta hem och den andra delen handlar om en persons vårdresa inom region och kommun, med fokus på patienten och utan hänsyn till organisatoriska gränser.

-Befolkningen i Sverige blir äldre och välfärdsutmaningen är en mycket viktig framtidsfråga. Redan idag har vi avancerad vård i hemmet som kommunens medarbetare utför. Genom att utveckla detta med hjälp av välfärdsteknik kan vi arbeta smartare tillsammans och med fokus på den enskilde. Att stiftelsen ger arbetet medel betyder mycket och gör att vi kan komma ännu längre, säger Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

-Vi tycker att det är extra roligt att det här omställningsarbetet tilldelas pengar från just Familjen Kamprads stiftelse med anledning av att Ingvar Kamprad kom från Agunnaryd i Ljungby kommun och vi vet att Ingvar var mån om att förbättra livskvaliteten för äldre men också värnade mycket om sin landsbygd och hyllade sin uppväxtort. Ingvar var också en stark inspiratör för företagare och entreprenörer och genom Ikea, som är ett av världens starkaste varumärke, tycker vi kopplingen till utveckling av smarta hem som utvecklas inom ramen för just det här omställningsarbete blir extra positivt. “God och nära vård” är ett spännande och långsiktigt utvecklingsarbete och redan idag utförs avancerad sjukvård i hemmet och med digitaliseringens möjligheter kan vi också möta invånarna på helt nya sätt i framtiden. Projektet innefattar både en del som innefattar smarta hem och framtidens sensorer och en del som innefattar AI-teknologi och analys av hälsodata, säger Jennie Vidal, kommundirektör i Ljungby kommun.

Campus Ljungby

Campus Ljungby projektleder arbetet med God och nära vård och arbetar med att forma utbildningar i tätt samarbete med region, kommun och näringsliv.

-För att skapa en effektiv vård i framtiden krävs samarbete där forskningen och vården går jämsides och därför är Campus Ljungby en viktig del i omställningsarbetet eftersom utveckling och innovation kräver att forskningen finns där patienten är, säger Maria Holmén VD Campus Ljungby.

Region Kronoberg

-Vi är väldigt tacksamma för att stiftelsen ger oss möjlighet att utveckla vår samverkan för att ge invånarna en mer samordnad vård. Det kommer att skapa förutsättningar för en bättre hälsa, säger Martin Myrskog som är regiondirektör.
Även regionstyrelsens ordförande, Mikael Johansson uttrycker tacksamhet:
-Vi är mycket tacksamma för att Familjen Kamprads stiftelse stöttar vårt projekt, det kommer hjälpa oss att driva projektet och nå vårt mål, säger Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande.

Utmaningar kräver nya arbetssätt

Välfärden står inför stora utmaningar och för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården krävs en omställning till god och nära vård. Omställningen kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare. Den innebär att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och att vården är lättillgänglig och finns nära invånarna. För att det här ska bli verklighet krävs ett gott samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Logga Campus Ljungby