”God och Nära vård” är en gemensam satsning!

För att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården görs en gemensam satsning på en omställning till god och nära vård. Omställningen kommer att göra skillnad för alla invånare. Ljungby kommun, Region Kronoberg och Campus Ljungby har dragit igång arbetet. Ett arbete där vi tillsammans ska vara föregångare i Sverige.

Läs mer om projektet här.

Projektledare och kontakt: