Första programpunkt till Lean Forum!

Stoeryd AB leanresa började så sent som år 2021 när de blev antagna till Produktionslyftet. Att endast två år senare bli nominerade som finalist för Svenska Leanpriset var en dröm som de då inte trodde var möjlig att uppnå. Ett fantastiskt erkännande för deras arbete med att ständigt förbättra sina processer, produkter och tjänster.

De har stött på många utmaningar och svårigheter på vägen, men har också lärt sig massor av nya saker och utvecklat flera av sina kompetenser. Lean är inte bara ett sätt för dem att arbeta, utan en filosofi som genomsyrar hela deras organisation. Allt detta har möjliggjorts genom att samtliga medarbetare engagerat sig, varit kreativa och samarbetat under resans gång.
Stoeryd har sin produktionsanläggning i Tranås i Småland, där de tillverkar produkter, delsystem och komponenter i stål, rostfritt stål och aluminium.

Vi ser fram emot att välkomna Stoeryd den 7 maj, vi ses där!