Aktuell uppdragsutbildning!

Inom några år kommer nuvarande maskindirektiv 2006/42 bli en förordning, det vill säga bli direkt tillämplig lag i alla EU:s medlemsländer. Detta är något som får stor påverkan på alla företag som idag arbetar med maskiner och utgår från
maskindirektivet. Samtidigt sker ett större arbete med att ta fram nya standarder för ny teknik inom områden såsom maskinlinjer, robotik och AI.


Nya Maskinförordningen – innehåll:

  • Varför en förordning och inte ett direktiv?
  • Vad är nytt och hur påverkar det vår verksamhet, nyheter runt maskinsäkerhet och skyddsanordningar runt maskinen, ombyggnad av maskinlinjer med mera.
  • Nya standarder som styr den tekniska lösningen?
  • Genomgång av inledning, artiklar och bilagor samt harmoniserade standarder.

Är du intresserad men osäker på om du vill anmäla dig?
Då är du varmt välkommen till vårt hybrida inspirationsseminarium den 19 januari 2024, klockan 08:15-09:30. Välj själv om du vill vara med på plats på Campus Ljungby eller delta digitalt.

När:
1 mars 2024, klockan 09:00-16:00.
eller
26 april 2024, klockan 09:00-16:00.