Aktuell uppdragsutbildning!

Leanspelet innebär en simulering av ett produktionsflöde med hjälp av legobitar, som deltagarna tillsammans utvecklar genom ständiga förbättringar. Under dagen kommer du som deltagare praktiskt delta i och genomföra en förändringsresa från traditionell verksamhet till en mer lean verksamhet. I fokus är upplevelsen och förståelsen kring hur viktig problemformulering och problemlösning är för framgång.

Leanspelet simulerar en produktionsprocess men förbättringsarbetet omfattar hela verksamheten, vilket medför att alla roller i en verksamhet kan dra lärdom av aktiviteten.

När: (välj ett av datumen)

9 februari 2024, klockan 08:00-16:00

22 mars 2024, klockan 08:00-16:00

24 maj 2024, klockan 08:00-16:00

Plats:

Campus Ljungby, Garvaren plan 2

Kostnad:

1750 kr per deltagare (frukost och fika ingår).

Utbildare:

Malin Erikson

David Andersson

Begränsat antal platser. Vill ditt företag boka ett eget tillfälle, kontakta någon av oss.