dave-michael-iedYX4wsxwI-unsplash

Servicetekniker – industri & automation

Fakta om

  • Studietid, start Augusti 2024
  • Studietid, slut Juni 2026
  • Sista anmälningsdag Anmälan är öppen
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 400 yhp
  • Språk Svenska

Då är utbildningen Servicetekniker på IRC i Ljungby ett bra val. ? Framtidens industri kräver många servicetekniker med kunskaper inom mekanik, el och automation som vill vara med och lösa praktiska problem. Utbildningen är bred och du kan välja att arbeta inom många olika branscher. Utbildningens pedagogik bygger på en stark koppling mellan teori och praktik med många laborationer inom alla tekniska kurser. Lärande i arbetslivet (LIA) ingår med 20 veckor som skapar dina kontakter för en framtida anställning.

På utbildningen får du lära dig om industriella mekatroniska system, automation, operatör- och maskinsäkerhet, schema- och ritningsläsning, elteknik, PLC-programmering och felsökning, hydraulik, pneumatik, mekanik, bra kommunikationsmetoder, arbeta i projektform, teknisk engelska för tekniker och mycket annat.

Framtida yrkesroller

I takt med att tillverkningsindustrin automatiseras höjs kraven på att maskiner och utrustning underhålls och fungerar. Den pågående digitaliseringen av svensk industri skapar nya utmaningar och därmed behövs fler tekniker med rätt kompetens för de nya arbetsuppgifterna.

Det råder stor kompetensbrist idag inom automatisering, digitalisering och robotisering inom industrisektorn och de kräver fler tekniker med bred kompetens inom områdena. Omställningen för företagen skapar ett stort nyrekryteringsbehov av yrkesrollerna.

Svensk industri står också inför en betydande generationsväxling samtidigt som färre ungdomar söker sig till tekniska och industriinriktade program på gymnasieskolan.

Här är några exempel på olika yrkesroller som du kan få efter utbildningen…
Resande servicetekniker, automationstekniker på maskiner, servicetekniker för hissar, automationstekniker inom el, drift- & underhållstekniker, styr- och reglertekniker, reparatör inom olika branscher och många fler.

Kurser

Behörighet

Läs mer här.

För mer information, kontakta info@ircyh.se