Utveckling av Grupp och ledare

Campus Ljungby, tillsammans med Ledning & Logistik, kan erbjuda dig som chef eller ledare en 5-dagars internatutbildning i grupp om 8-12 deltagare.

Du kommer att lära dig att förstå hur grupper fungerar, hur processer för grupputveckling kan se ut samtidigt som du får insikt i hur du påverkar och påverkas av andra.

Kursens mål

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen under utvecklingen och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Du får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen – och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du närmar dig problem du kan stöta på som ledare under gruppens utveckling, och hur du hanterar dem. Under kursen skapar gruppen tillsammans förutsättningar för att pröva och utveckla både medlemskapet och ledarskapet i gruppen. UGL bidrar till att öka din självinsikt. UGL är en kurs som fokuserar mer på relation än på funktion.

När: 17-21 april v.16, 29 maj-2 juni v.22, 23-27 oktober v.43 och 27 november-1 december v.48
Plats: Villa Gransholm, Gemla (Alvesta)
Pris: 24.950:- exl. moms (inkl internat)

Är du intresserad av att gå utbildningen?
Anmäl dig till maria@campusljungby.se

Utbildningen anordnas av Ledning och Logistik i samarbete med Campus Ljungby.