Utveckling av Grupp och ledare (UGL)

Campus Ljungby, tillsammans med Ledning & Logistik, kan erbjuda dig som chef, ledare eller medarbetare en 5-dagars internatutbildning i en grupp om 8-12 deltagare. UGL-kursen leds av två certifierade processhandledare.

UGL är Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Det är en intensiv ledarutvecklingskurs som utgår från upplevelsebaserat lärande och vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Genom fokus på processen och vårt lärande i det som sker, disponera vi tiden med hänsyn till vad som händer med gruppens kommunikation och beslutsfattande. Vi utforskar hur vi agerar när vi löser uppgifter och därefter drar vi slutsatser som blir till lärdomar för oss alla. Allt för ett fördjupat lärande om ledarskap.

Kursens mål

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen under utvecklingen och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Du får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen – och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du närmar dig utmaningar du kan stöta på som ledare under gruppens utveckling, och hur du i ditt ledarskap hanterar dem. Under kursen skapar gruppen tillsammans förutsättningar för att pröva och utveckla både medlemskapet och ledarskapet i gruppen. UGL bidrar till att öka din självinsikt. UGL fokuserar mer på tillit och relation än på funktion.

När: v.43 och v.48 2024
Plats: Öjaby Herrgård, Växjö
Pris: 26.950:- exl. moms (inkl internat)

Är du intresserad av att gå utbildningen?
Kontakta info@campusljungby.se

Utbildningen anordnas av Ledning och Logistik i samarbete med Campus Ljungby.

För mer information, kontakta: