Projektledning

Syfte med utbildningen
Syftet är att få kunskap om hur man leder planering och genomförande av projekt. Kursen passar dig som har viss vana av att arbete i projekt och vill bli mer trygg i rollen, skapa effektiva projekt och få dina intressenter med dig.

Mål med utbildningen
Efter träningen ska deltagarna:

  • Förstå sin roll som projektledare och fått grundläggande kunskaper i ledarskap och hur man skapar effektiva team
  • Kunna hantera metoder för planering och uppföljning av tid, kostnader, resurser, kvalitet och risker
  • Känna till olika projektmodeller och när de är bäst tillämpliga
  • Kunna leda sitt team genom de olika projektfaserna förstudie, initiering, planering, genomförande & styrning samt avslut
  • Kunna skapa en kommunikationsplan för att proaktivt kunna hantera alla sina intressenter

Omfattning och genomförande
Kursen bygger på föreläsning, övningar och egen reflektion samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Innehåll redovisas i bilden nedan och omfattar projektmetodik i de olika faserna initiering, förstudie, genomförande och avslut samt förståelse för roller och ansvar, gruppdynamiken, kommunikation på mottagarens villkor och det egna ledarskapet som krävs i egenskap av projektledare.

Utbildningen omfattar 2 + 1 lärarledda dagar fysiskt på plats. Ca 50% av projektledarutbildningen kommer att bestå i praktiska övningar, där deltagarna bl a lär sig förstå rollerna, förtydliga mål och omfattning, identifiera aktiviteter och identifiera sin ledarstil. Beroende på deltagarna kommer övningarna att ske i fiktiva projektcase eller i verkliga case från deltagarna. Optimal gruppstorlek är 12-15 deltagare, kursen går att genomföra både för ett företag och som öppna kurser.