man in black suit jacket sitting beside woman in brown blazer

Leanspel

Välkommen till en heldag med leantänk!
Under dagen kommer deltagaren själv praktiskt delta i och genomföra en förändringsresa från traditionell verksamhet till en mer lean verksamhet. I fokus är upplevelsen och förståelsen kring hur viktig problemformulering/problemlösning är för framgång. Vi jobbar med ständiga förbättringar med naturliga förbättringar som spelarna tillsammans ser genom problemformulering och problemlösning.

Deltagare från alla former av företag eller avdelningar är välkomna då lärdomarna kan appliceras på de flesta former av verksamhet. Olika former av verksamhet och därmed problem skapar ytterligare dynamik och kunskapsdelning till kursen.

Praktisk information

Datum: efter överenskommelse
Plats: Campus Ljungby, Garvaren plan 2
Utbildare: Malin Erikson
Intresseanmälan: görs till info@campusljungby.se

Kontakt: