man standing in front of group of men

Projektledning

Fakta om Projektledning

  • Studietid, start 11 december 2023
  • Studietid, slut 19 februari 2024
  • Sista anmälningsdag 11 december 2023
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Halvfart
  • Anmälningskod _
  • Nivå Grund
  • Poäng 25 yhp
  • Språk Svenska

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att självständigt kunna definiera, planera och genomföra projekt i industriell verksamhet. Den studerande kommer även att få kunskap och förståelse för projektorganisationens olika roller och ansvar och rapportering och uppföljning. Målet är att ge den studerande färdigheter i att hantera ett projekt, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut.

För anmälan kontakta Jan Hagfoss.