Synas_107A4259

Förskollärarprogrammet

Fakta om Förskollärare

  • Studietid, start Augusti 2024
  • Studietid, slut Januari 2028
  • Sista anmälningsdag Öppen för sen anmälan
  • Ort Ljungby
  • Studiefart Helfart
  • Anmälningskod HJ-52536
  • Nivå Grundnivå
  • Poäng 210 hp
  • Språk Svenska

Förskolans värld kännetecknas av utforskande barn med olika perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling, från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet.

Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare. Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass. Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Behörighet och urval

Utbildningens upplägg

Praktik

Kurser

Anmälan

Efter utbildningen

Huvudman:

Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation