Smart-IAT 1.5

Mål för detta fortsättningsprojekt är att vidareutveckla demonstrationsmiljön med fokus på Workshops, experiment och kompetensuppbyggnad i samverkan med tillverkande industri, främst SMF, dels med de resurser som tidigare projekt Smart-IAT gett, dels uppgraderingar inom områden som kompletterar gjorda insatser. Detta för att möta tillverkande företags behov av kompetens inom produktutveckling, styrning och underhåll av maskiner, samt automatisering och robotisering.

Projektet Demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin 1.5 (Smart-IAT 1.5) syftar till att möta tillverkande företags behov av att stärka kompetens- och konkurrenskraft. Fortsättningsprojektet Smart-IAT 1.5 har som mål att vidareutveckla demonstrationsmiljön som byggts upp under tidigare projekt Smart-IAT för workshop och experiment i samverkan med tillverkande industri, främst SMF.

Fortsättningsprojektet kommer erbjuda SMF en mötesplats för kunskapsöverföring och experiment kopplat till bl.a. de möjligheter som finns inom flexibel och innovativ tillverkning med fokus på automatisering och robotisering.

Delmål för fortsättningsprojektet fokuserar på uppbyggnad och framförallt vidareutveckling av:

  1. Laboratorium
  2. Förmedling av kompetens och resultat till företag
  3. Demonstratormiljön som plattform för experiment
  4. FoU där projektet fungerar som miljö för initiering av nya projekt

Projektets aktiviteter består av:

  • extern kommunikation och resultatspridning
  • avslutsarbete
  • utvärdering och lärande
  • demonstratormiljö
  • samverkan med SMF
  • projektledning

Demonstratormiljön bildar kärnan i projektet. Det regionala näringslivet medverkar på olika sätt som i styrgrupp, experiment i demonstratorerna som ger kompetens, resultatöverföring samt innovationer. Projektets resultat och nytta vid projektavslut är ökad kompetens och konkurrenskraft hos företag. Långsiktigt ger projektet det regionala näringslivet stöd för konkurrenskraft och hållbarhet genom egen förmåga till FoU samt fortsatt samarbete med Linnéuniversitetet.

SMF (små och medelstora företag) kommer att arbeta strukturerat genom FoU som inkluderar att stärka den innovativa förmågan till nya lösningar jämte uthållig tillväxt. Arbetet kommer att ske runt the demonstratorer en inom automatisering och robotisering, en inom tillståndsövervakning av maskiner för bättre utnyttjande under livslängden samt en rörande strukturdynamisk modellering.

Fakta om projektet

Projektledare
Lars Håkansson, professor Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Jetro Pocorni, Osama Ziada och Per Lindström Lussi, Linnéuniversitetet
Maja Karlberg, Epic, Patrik E Perslow, Campus Ljungby
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Epic, Campus Ljungby
Finansiär
Tillväxtverket, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 januari 2022 –  28 februari 2023
Ämne
Maskinteknik (institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik)

Läs mer om projektet här.