Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om och användning av automation samt att öka investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Små och medelstora företag har i viss utsträckning mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet ger ditt företag:

  • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.
  • Automation Expo – regionala minimässor med fokus på automation och robotisering.
  • Utbildning i beställarkompetens. Ni får utbildning för att bli bättre beställare av automation och robotisering.
  • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en så kallad Förutsättningsstudie – med fokus på automation och robotisering.
  • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan och information om hur checken kan användas.

Läs mer om Robotlyftet här.

Tycker Ni att det låter intressant?

Funderar ni på någon form av automation eller robotlösning, kontakta gärna oss för mer information om möjligheterna med en Automationscheck.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.