Automationscheck

Automationscheck främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om och användning av automation samt att öka investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Små och medelstora företag har i viss utsträckning mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Automationscheck ger ditt företag:

  • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en så kallad Förutsättningsstudie – med fokus på automation och robotisering.
  • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan och information om hur checken kan användas.

Läs mer om Automationscheck här.

Nu finns det möjlighet att söka delfinansiering för en förstudie kring automation igen, via en Automationscheck!

Läs mer i dokumentet nedan.

Tycker Ni att det låter intressant?

Funderar ni på någon form av automation eller robotlösning, kontakta gärna oss för mer information om möjligheterna med en Automationscheck.