Industricoach


När ditt företag har behov av förändring och utveckling kan vi stötta er att komma igång genom att skapa en för er unik handlingsplan. En Industricoach från oss gör tillsammans med er en omfattande nulägesanalys av er verksamhet, som resulterar i ett antal möjliga potentialer för er del, som vi sedan prioriterar och sammanställer i en väl förankrad handlingsplan, så att ni kan genomföra de förändringar som är rätt för er och i rätt ordning.

Industricoachen säkerställer att den handlingsplan som vi gemensamt kommer fram till är väl förankrad både i företaget och de aktuella möjligheter till stöd som finns för företaget.
Genom Industricoachen och dennes väl etablerade metodik stöttar vi på detta sätt små och medelstora företag (SME). Metodiken har utvecklats tillsammans med IUC i Kalmar och IUC i Nässjö (Träcentrum) för att täcka industri- och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

Vår metodik ger starthjälp till företag så att de kan påbörja sina förändrings- och utvecklingsresor med rätt aktiviteter och den kvalitetssäkrar hela processen från första kontakt till överenskommen handlingsplan.

Industricoach

En Industricoach håller dig uppdaterad på vilka möjligheter till stöd och utveckling som finns just nu.

Tycker Ni att detta låter intressant?

Är du som arbetsgivare intresserad av att diskutera möjligheterna med en Industricoach, kontakta oss: