Kl. 8.00-17.00

Utbildning LEAN inom vård- och omsorg

28 februari kl. 8-17

Plats: Campus Ljungby

Målgrupp: Chefer och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

Vad är LEAN och vad kommer det ifrån? Du får kunskaper kring hur LEAN kan användas och anpassas till vård och omsorg. Föreläsningen kommer både ge en del svar men också generera frågor om för vem vi egentligen skapar värde för och kanske vad värde egentligen är.

I workshopen kommer vi fördjupa kunskapen genom att tillämpa metoder och verktyg i en mix av teori och praktik. Där får deltagarna utmana sitt sätt att se på andra och varandra samt utforska samskapandets egentliga betydelse.

svartvitt porträtt man i skjorta och armarna i kors

Utbildare: Omsorgsförlaget, Jonas Boström

Jonas Boström har mer än 10 års erfarenhet som sjuksköterska och enhetschef inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på ambulans, akut- och anestesiverksamhet. De sista 10 åren har han framför allt varit verksam inom forskning och utvecklingsarbete i  Region Västernorrland. En hel del av den tiden har handlat om att utbilda och tillämpa metoder och verktyg kopplat till Lean Healthcare men också hur de metoderna också kan kompletteras med teori och praktik från design. Detta ligger också till grund för de forskningsstudier han bedrivit sedan 2015. I dagsläget han anställd för att utveckla ekosystemet hälsa hos IT-konsultföretaget CGI, och bedriver därifrån nu studier för att utforska omställningsarbetet till en God och Nära Vård i region och kommuner i norra Sverige. Just nu har han också lett ett kommunalt arbete för att undersöka vilka arbetssätt som kan behöva utvecklas för att bedriva vård och omsorg på distans med hjälp av en digital plattform.