8:30-16:00 båda dagarna

Utbildning i omställning för medarbetare

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov
genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt
kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.
Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för
hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även
ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

DATUM:
• Tisdag/onsdag den 16-17 november
• Tisdag/onsdag den 14-15 december

TID:
8:30-16:00 båda dagarna

ARRANGÖR IUC Sverige

ANMÄLAN

Anmäl dig här.

Läs mer om utbildningen i dokumentet nedan