Kl. 8.30-12.30

Utbildning: E-Hälsa 2025

2 december kl. 8.30-12.30
Digitalt via Teams

Målgrupp: Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och goda, nyfikna ambassadörer ute i verksamheterna.

E-hälsans strategi, inriktningsmål och prioriterade insatser. Inför dagen ska deltagarna ha lyssnat på poddavsnitt som vi delger inför kursdagen i syfte att vi tillsammans kan diskutera regelverk, begrepp och standarder. Gruppdiskussioner kommer bland annat att ske i s.k. breakoutrooms på Zoom. Dagen avslutas med samlade intentioner inför kursen.

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.

Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.