Kl. 9.00-16.00

Utbildning: Digitala stöd i vardagen, verktyg

9 januari kl. 9-16
Digital undervisning

Målgrupp: Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor

Dagen innehåller både föreläsning och filmklipp som ger inspiration och ökad kunskap inom digitala stöd för såväl funktionsvariationer som vardagsstöd, Avslutas med reflektion.

Utbildare: TUC Academy, Maria E Andersson.
Maria har arbetat i flera olika roller inom vård och omsorg och har drivit det egna företaget omsorgsbolagen Jordnära AB. Främst utbildar Maria inom välfärdsteknik både inom äldreomsorg och LSS, men leder även kurser i kommunikation, ledarskap, grunder i behandlingsarbetet, sociologi, utomhuspedagogik, grupp-och personlighetspsykologi, socialrätt och dokumentation och socialpedagogik.