14.00-15.00

Use2Use Design Toolkit – Verktyg för användarcentrerad cirkulär design

Verktygen, som är utvecklade på Chalmers, har särskilt fokus på hur man gör det mer attraktivt för människor att till exempel hyra, sälja och låna produkter i vardagen. Nyligen tilldelade European Institute of Innovation and Technology (EIT) verktygslådan priset Raw Materials and Circular Societies Prize.

Forskarna bakom Use2Use Design Toolkit, Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors, driver forskningsprojektet Design för cirkulär konsumtion. Här får vi en kort introduktion till forskningen om användarcentrerad cirkulär design och en presentation av designverktygen.

MEDVERKANDE Oskar Rexfelt, Chalmers och Anneli Selvefors, RISE

FÖR VEM näringsliv och offentlig sektor

DATUM måndagen den 3 oktober

TID klockan 14.00-15.00

PLATS digitalt

KOSTNAD ingen, men anmälan krävs

ANMÄLAN senast 30 september på biljettkiosken.se/use2use

ARRANGÖR Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg, Växjö Linnaeus Science Park och Almi

Eventet är en del av #innovationsveckan. En vecka med fokus på att dela och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning. innovationsveckan.nu