08.45-12.15

Tillsammans säkrar vi kompetensförsörjningen

Genom att tidigt engagera och profilera oss mot framtidens arbetskraft – ungdomarna – säkrar vi vårt företags kompetensförsörjning. Och förblir konkurrenskraftiga på lång sikt.

Dagens agenda:

8.45-9.00 Kaffemingel

09.00-09.10 Välkomna

Kompetensförsörjare

09.10-09.15 Teknik college överblick utbildningsinsatser

09.15-09.30 Makertour mot ny höjder

09.25-09.40 Teknik college

09.40-09.55 Tekniksprånget

09.55-10.10 Paus

10.10-10.25 YH/Eftergymnasiala utbildningar Campus Ljungby

10.25-10.40 LNU

10.40-10.50 Paus

Workshop utmaningar och lösningar

10.50-11.25 Kompetensförsörjningsutmaningar

11.25-12.00 Lösningar på utmaningar (välj 1 att fokusera på)

12.00-12.15 Wrap up och avslutning

Inbjudan

Kontakt: