9.00-12.00

Strategiska mätetal

Om hur ditt företag får bättre effektivitet genom tydlighet i nyckeltalssystemen.
En workshop som bygger på data och erfarenheter som genom projektet ”SuRE BPMS” samlats in från medelstora och stora svenska företag och handlar om hur företag kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till strategi/lean och krav på hållbarhet.

PRAKTISK INFO
När: Tisdag 4 maj kl. 9:00 – 12:00.
Var: Digitalt, anslut via zoom. Länk skickas före workshopen.
Kontaktperson: Malin Erikson, malin@campusljungby.se
Kostnad: Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: senast 30/4 2021, Anmälan Strategiska mätetal 4 maj

Mer information hittar du i dokumentet nedan.